مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: به منظور حفظ سلامت کارگران وبیمه شدگان یکی از مهمترین موانع بازنشستگی کارگران و بیمه شدگان دارای مشاغل سخت وزیان آور بنا به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی وتصویب هیات محترم وزیران برطرف شد.

 

 

دکتر سید تقی نوربخش افزود: بر اساس آیین نامه قبلی چنانچه بیمه شده ای در هر سال بیش از 10 روز غیبت غیر موجه می کرد ویا در مشاغل عادی مشغول به کار می شد به جای 20 سال اشتغال می بایست 25 سال سابقه در مشاغل سخت وزیان آور احراز می کرد تا بازنشسته شود.
وی ادامه داد: اما بر اساس آیین نامه جدید 10 روز غیبت غیر موجه در سال، به 365 روز غیبت غیر موجه در طول 20 سال افزایش یافته و کارگران می توانند با 20 سال سابقه متوالی  وحداکثر 365 روز غیبت غیر موجه بازنشسته شوند.
دکتر نوربخش افزود: بر اساس مصوبه جدید اکثر بیمه شدگان شاغل در این نوع مشاغل با سهولت بیشتری بازنشسته خواهند شد و دراین مصوبه ماده 14آیین نامه قبلی نیز با مواد 4 و6 قانون دارای مغایرت بود که اصلاح شده است.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: با تسهیلات ایجاد شده  وبا توجه به این که بر اساس قانون کارگاههای دارای مشاغل سخت وزیان آور می بایست ظرف 2 سال نسبت به اصلاح وایمن سازی محیط اقدام کنند، انتظار می رود کارفرمایان نیز تمهیدات لازم را بر اساس قانون بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور و قانون کار حداقل در مشاغلی که امکان حذف صفت سخت وزیان آور آنها با رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی قابل رفع است اتخاذ کنند.
وی اظهار داشت: با این تمهیدات از سوی کارفرمایان، کارگران وبیمه شدگان کمتر در معرض فرسایش وبیماری قرارمی گیرند وهمچنین با ایمن سازی محیط ، کارفرمایان نیز از پرداخت حق بیمه اضافی ویا خسارتهای پیش بینی شده در قانون معاف می شوند.تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 10:48 | نویسنده : نیک روشن |
 

تأمین اجتماعی زیرساخت، ابزار و هدف توسعه استنایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بر نقش اساسی بیمه‌های اجتماعی در پیشرفت و توسعه جوامع تأکید کرد و گفت: تأمین اجتماعی زیرساخت، ابزار و هدف توسعه است.

 

 

علی حیدری در پنل بیمه‌های اجتماعی که در دومین روز از همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت صحیح و کارآمد تأمین‌اجتماعی زمینه ساز توسعه کشور است و با پیشرفت و توسعه کشور نیزهم انتظار و هم امکان ارتقاء خدمات تأمین اجتماعی فراهم می‌شود.
حیدری بر لزوم توجه بیشتر مبادی قانون گذاری به اهمیت و تأثیر بیمه‌های اجتماعی تأکید کرد و ادامه داد: فعالیت صحیح و ارائه خدمات مطلوب بیمه‌های اجتماعی نیازمند تصویب قوانین مناسب و کارآمد است.
وی افزود: تقدم دانش و اطلاعات به تصمیم گیری‌ها باعث رفع بسیاری از مشکلات و تصویب قوانین کارآمد و راهگشا برای ارتقاء خدمات بیمه‌های اجتماعی می‌شود و اگر بانک اطلاعات جامع و کامل در حوزه رفاه و تامین اجتماعی داشته باشیم می‌توانیم بر تصمیم گیریها تأثیر بگذاریم.
حیدری ادامه داد: بسیاری از مشکلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به مسائل کلان کشور باز می‌گردد و سازمان‌ها و صندوق های بیمه گر نقشی در ایجاد تمامی این مشکلات ندارند و متغیرهای کلان اقتصادی، جمعیتی، قوانین نامساعد و ... بیشترتاثیرگذار بوده اند. البته بخشی از مسائل نیز ناشی از مشکلات مدیریتی است.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای حرکت در مسیر توسعه باید کار و اشتغال در جامعه به ارزش تبدیل شود و دولت و کارفرمایان به تکالیف خود در قبال مردم، کارکنان و نیروی کار به خوبی عمل کنند.

 

 

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 10:34 | نویسنده : نیک روشن |
تمامی واحدهای تابعه تامین اجتماعی استان صاحب ساختمان ملکی می شوند .

بدنبال سفردکترنوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به اتفاق معاونین حوزه های تخصصی به استان گیلان وانجام بازدید ازواحدهای تابعه ، بمنظورافزایش رضایتمندی مخاطبان وایجاد بسترسازی مناسب درمسیرارائه مطلوبتر خدمات درفضایی درخورشأن وجایگاه مراجعین ورعایت کرامت وشخصیت آنان تمامی شعب تازه تاسیس استان ازجمله کوچصفهان ، سیاهکل ، کلاچای ، رستم آباد ، سه رشت وماسال موفق به دریافت اخذ مجوز بمنظورخرید ساختمان ملکی گردیدند .

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان ، درهمین راستا برای شعب لاهیجان ، آستانه اشرفیه وبندرانزلی نیز که ازقدمت بالا وشرایط غیراستاندارد بمنظوربهره برداری اداری رنج میبردند دستورساخت وساز درزمینهای ملکی صادر گردید .
تامین اجتماعی استان گیلان درحال حاضر دارای 25 شعبه فعال ودومجوزجدید درشهرهای رشت ورستم آباد ، 9 واحد اقماری و4 کارگزاری رسمی بمنظور ارائه خدمات وتعهدات به جامعه هدف میباشد .تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 10:44 | نویسنده : نیک روشن |
مهرتایید مراجعین به عملکرد اداره کل تامین اجتماعی وواحدهای تابعه

درراستای اجرای مصوبه هیات وزیران درراستای طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری ، ارزیابی طرح سنجش رضایتمندی مراجعان ازخدمات دستگاههای عمومی ودولتی درسال 92 درسطح 48 اداره بزرگ استان گیلان انجام ومجلد نتایج حاصله ازسوی مدیرکل دفترمنابع انسانی وتحول اداری استانداری گیلان ابلاغ گردید .

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان ، براین اساس اداره کل تامین اجتماعی گیلان با 320 پرسشنامه تکمیلی ( 2/3 درصد ازمجموع ) که مشتمل برشرکت 196 نفر مرد و124 زن دراین طرح بود ازحیث تعداد ونسبت مراجعین دررتبه ششم دستگاهها قرار گرفته وموفق به کسب نمره خوب ازمخاطبان خود گردید . دراین ارزیابی عدد متوسط رضایتمندی تامین اجتماعی استان 75/73 درصد بوده است .
دراین گزارش میزان رضایتمندی شهروندان لاهیجانی ازتامین اجتماعی این شهرستان 55/92 درصد ، لنگرود 34/84 درصد ، بندرانزلی 47/80 درصد ، آستارا 35/79 درصد ، رودبار28/78 درصد ، رودسر84/77 درصد ، فومن 19/72 درصد ، تالش 25/69 درصد ، رشت 19/57 درصد عنوان گردیده است .
دراین نظزسنجی عوامل موثری ازجمله سنجش آگاهی مراجعان ازخدمات ووظایف ، اعتماد مخاطبین به مجموعه ، نحوه رفتارکارکنان وشرایط وکیفیت امکانات وتجهیزات اداری مورد بررسی ومعیارعملکرد قرارگرفت .
دراین گزارش اداره کل تامین اجتماعی استان موفق به اخذ رضایتمندی 15/74 درصدی درحوزه اطلاع رسانی ، 32/73 درصدی درسنجش اعتماد ، 33/76 درصدی دربرخورد کارکنان و50/70 درصدی درفضا وتجهیزات گردیده وبا معدل 75/73 درصد نمره خوب ازمخاطبین خود دریافت نمود .
وجودتابلوهای راهنما با 86/27 درصد ومراکزمشاوره وباجه های اطلاعات با 69/54 درصد بیشترین میزان رضایتمندی دراطلاع رسانی راایجاد نموده و5/71 درصد پاسخ دهندگان اززمان رسیدگی به کارخود ابراز رضایت نمودندتاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 10:43 | نویسنده : نیک روشن |

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان سفر چهار روزه خود به استان های گیلان و مازندران دستاوردها ونتایج آن را تشریح کرد.

 

 

دکتر سید تقی نوربخش در جمع خبرنگاران گفت: در سفر به استان های گیلان ومازندران 9 پروژه درمانی وبیمه ای کلنگ زنی و یا راه اندازی شد.
وی با اشاره به بازدید از مراکز درمانی  و بیمه ای این استان ها گفت: در بازدید از این مراکز ضمن بررسی مسائل ومشکلات آنها، دستور پیگیری ورفع مشکلات نیز صادر شد.
دکتر نوربخش افزود: همچنین به منظور رفع مشکلات کارخانه چوکا کارگروهی برای ساماندهی وضعیت آن تشکیل می شود.
وی با اشاره به دیدار با خانواده های معظم شهدای همکار سازمان تأمین اجتماعی در سفر به استانها به عنوان یکی از برنامه های مهم گفت: در این دیدارها ارادت واحترام خود را به خانوده شهدا وایثارگران عرض می کنیم.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی دیدار با استانداران ونمایندگان مردم گیلان ومازندران در مجلس شورای اسلامی را از برنامه های دیگر سفر به این دو استان ذکر واشاره کرد: در این دیدارها نمایندگان و مسئولان دیدگاههای خود را برای ارتقا خدمات ارائه ودر مقابل نیز مدیران سازمان تأمین اجتماعی توضیحات لازم را بیان می کردند.
وی در خصوص بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: تا سال 84 بدهی دولت به تأمین اجتماعی 2700میلیارد تومان بود واین بدهی ها در سال های اخیر  به 70هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که  این رقم تا پایان سال 93 به 90 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی تصریح کرد: دولت علیرغم تحریم ظالمانه وکاهش قیمت نفت، همچنان درصدد پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی است .
دکتر نوربخش افزود:با تلاش همکاران توانستیم اجرای تعهدات را به موقع انجام دهیم و مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را نیز تا مهر ماه جاری پرداخت کنیم.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تسهیلات اعطایی به مستمری بگیران گفت: یکصد میلیارد تومان اعتبار میان استان ها توزیع وبه مستمری بگیران متقاضی بر اساس اولویت بیست وپنج میلیون ریال با کارمزد اندک اختصاص پیدا می کند.تاريخ : دوشنبه هفدهم آذر 1393 | 11:18 | نویسنده : نیک روشن |

سعید حسنی پور قهرمان طلائی کاراته کشور درمسابقات اینچئون کره جنوبی مدال طلای خود رابه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هدیه وایشان آنرا تقدیم به شهدای تامین اجتماعی نمود.

 

 

درحاشیه سفرمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وهیات همراه به استان گیلان وبا حضورمسئولان ومقامات شهرستان رشت در نشستی که درمحل بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) برگزار گردید ازسعید حسنی پور قهرمان طلائی تیم ملی کاراته درمسابقات اینچئون کره جنوبی وازهمکاران تامین اجتماعی شعبه کوچصفهان با اهداء لوح سپاس وپاداش نقدی ، تجلیل بعمل آمد .
دراین مراسم سعید حسنی پورمدال ارزشمند طلای بازیهای آسیایی را به دکترنوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اهداء وایشان نیزآنرا به 55 شهید خانواده بزرگ تامین اجتماعی کشورتقدیم نمود .تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 11:50 | نویسنده : نیک روشن |

سیاست ما همسو بادولت تدبیر وامید اینست که قولی که کارشناسی و عملی نباشد ندهیم

 

ا حضورمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ، نماینده مردم بندرکیاشهر درمجلس شورای اسلامی ، فرماندارشهرستان آستانه اشرفیه و مسئولین ومقامات محلی کلنگ ساختمان جدید تامین اجتماعی شعبه بندرکیاشهر به زمین زده شد

 

دکتر سید تقی نوربخش در این مراسم گفت: عملیات احداث پروژه شعبه جدید تأمین اجتماعی کیاشهر برای رفع مشکلات بیمه شدگان این شهرستان و ارتقاء خدمت رسانی به آنان آغاز می شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: عملیات ساخت پروژه جدید شعبه تأمین اجتماعی کیاشهر بعد از کلنگ زنی آغاز و ظرف مدت 15 ماه احداث ساختمان انجام و تایپایان سال 94 نیز به بهره برداری خواهد رسید.
وی اظهار داشت: برنامه سازمان تأمین اجتماعی در دولت تدبیر وامید بر این اصل استوار است که وعده ای را بدون کار کارشناسی اعلام نمی کنیم و در صورتی که پروژه ای قابلیت اجرا داشته و بتوانیم آن را انجام دهیم، اعلام و به مرحله اجرا می رسانیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: شعبه جدید تأمین اجتماعی کیاشهر درزمینی به مساحت 671 مترمربع در سه طبقه و با زیربنای یک هزارو 96 متر احداث خواهد شد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و کیاشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: با احداث شعبه جدید تأمین اجتماعی کیاشهر مردم این بندر خدمات مورد نظر خود را با سهولت دریافت خواهند کرد.
دکتر محمد حسین قربانی نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه وبندرکیاشهر دراین مراسم با اشاره به قدمت تامین اجتماعی به واسطه وجود شیلات دراین منطقه اظهار داشت :  مردم بندر کیاشهر با توجه به امکانات و استعدادهایی که دارند شایسته خدمات مطلوبتری نسبت به وضعیت فعلی هستند.
وی اظهار داشت: بندر کیاشهر دارای 4 هزارو 86 بیمه شده و یک هزارو 291 مستمری بگیر تحت پوشش تأمین اجتماعی است.
لازم به ذکر است دکتر سید تقی نوربخش از شعبه تأمین اجتماعی آستانه اشرفیه نیز بازدید کرد وباتوجه به فرسوده بودن ساختمان این شعبه و وجود زمینی در کنار آن امکان احداث یک مرکز بیمه ای و درمانی در این زمین را مورد بررسی قرار داد.
بر این اساس در جریان سفر مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به استان گیلان، دکتر نوربخش از شعب تأمین اجتماعی سیاهکل و لاهیجان ابازدید نمود .

 تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 11:19 | نویسنده : نیک روشن |
تجلیل ازمدیرعامل سازمان بمنظور انجام اقدامات ارزنده وحمایت وتجدید بیعت پرسنل استان درراستای خط مشی ها وبرنامه ها

با حضورحق پرست مدیرکل ، دکترشهدی نژاد مدیردرمان ، معاونین ، روسای شعب ومراکز بیمه ای ، کارشناسان ستادی اداره کل ، مدیریت درمان ودفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان گیلان طی مراسم باشکوهی به پاس تلاشها واقدامات ارزنده صورت گرفته دریکساله دوره مدیریت دکترنوربخش مدیرعامل سازمان ازایشان با اهداء لوح وهدیه تجلیل گردید .

 

 

 

 به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان ، درمتن لوح تقدیمی مدیران وپرسنل تامین اجتماعی گیلان ضمن سپاس وقدردانی اززحمات وتلاشهای انجام شده که ارتقاء جایگاه ومنزلت سازمانی وتقویت دوباره آن درکنارافزایش همدلی وهدفمندی رابدنبال داشته ، باحمایت ازخط مشی ها وبرنامه های تدوینی با مدیرعامل سازمان بیعتی مجدد نموده وبرسیاستها وتداوم گامهای محکم برمسیرخدمت رسانی تاکید نمودند .
شایان ذکراست دراین مراسم ازتمبریادبود سفرمدیرعامل سازمان نیزبدست ایشان رونمایی گردید .تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 10:40 | نویسنده : نیک روشن |
تا دوماه آینده برای اولین بارسازمان تامین اجتماعی دارای برنامه بلندمدت راهبردی براساس اسناد بالا دستی خواهد گردید .

دکترنوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درجمع مدیران ، روسای شعب ومراکز درمانی وکارشناسان ستادی اداره کل ، مدیریت درمان ودفتر اسناد پزشکی استان گیلان اظهارداشت : بعنوان کسی که همکارسازمانی هستم یک تکلیف شرعی واخلاقی برای خود میدانستم که درمقطع کنونی با پذیرش این مسئولیت درراستای صیانت ازجایگاه تامین اجتماعی وخدمت رسانی به مخاطبان گام بردارم .

ایشان با اشاره به عبورسازمان ازنقطه سربه سری اذعان داشت : علیرغم اینکه درسال گذشته هنگام تحویل سازمان با کسری 5100 میلیارد تومانی روبروبودیم درسالجاری با مدیریت منابع بدون فروش هیچ دارایی یا هرگونه استقراض تمامی هزینه های تعهداتی را پرداخت نمودیم .

ایشان دربخش دیگری ازسخنان خود درجمع کارکنان درشورای اداری استان خاطرنشان ساخت : درحال حاضر روابط وتعامل با قوا درشرایط مطلوبی است واظهار نظررئیس دیوان عدالت اداری راجع به اینکه وضعیت سازمان نسبت به قبل قابل مقایسه نیست اظهارداشت : تا دوماه آینده برای اولین بارسازمان تامین اجتماعی دارای برنامه بلندمدت راهبردی براساس اسناد بالا دستی خواهد گردید .

ایشان قانون را خط قرمزسازمان درتمام اموربرشمرده وافزود : اطمینان دارم باهمت همکارانم کارهای بزرگی میتوانیم انجام دهیم وبا اعتماد به مشارکت وتوانمندی شما این مسئولیت خطیر راپذیرفتم وتمام سعی وتلاشم براین است که سازمان رابه شأن وعزت واقعی خود برسانم .

دکترنوربخش همچنین اذعان داشت : سازمان تامین اجتماعی درسالجاری دارای بودجه ای معادل 46 هزار میلیارد تومان میباشد که معادل یک چهارم بودجه کشور است واین بیانگربزرگی وگستردگی حجم تعهداتی وخدمات سازمان است واگرازسوی دولتها نمایندگان ومجامع مرتبط حمایت نشود بحرانهای جدی برای کشور دربرخواهد داشت .

مدیرعامل سازمان با مخاطب قراردادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ضمن سپاس ازحمایتها وهمراهی صورت گرفته گفت : انتظار داریم تا نمایندگان به کارشناسی سازمان اعتماد کنند وما رادربرنامه ها ومسیرخدمت رسانی یاری نمایند .

دکترنوربخش مدیران تامین اجتماعی گیلان را بعنوان مدیران موفق کشور قلمداد نموده ودلیل این موفقیت را حضورهمکاران ومردم هوشمند وتلاشگردرکنارآنها دانست .ایشان با اشاره به پائین بودن ضریب وابستگی ونفوذ بیمه ای دراستان گیلان بدلیل کاهش اشتغال وفعالیتهای اقتصادی ، براهمیت فعالیتهای الکترونیکی بمنظورافزایش رضایتمندی درقالب ارتقاء خدمات غیرحضوری تاکید وازآن بعنوان نعضت IT  یاد نمود .

شایان ذکراست دراین جلسه ضمن رونمایی ازتمبر یادبود سفر مدیرعامل به گیلان ، لوح سپاسی ازسوی مدیران وپرسنل استان بمنظور تجلیل ازاقدامات مدیرعامل به ایشان تقدیم گردید .تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 10:36 | نویسنده : نیک روشن |تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 21:49 | نویسنده : نیک روشن |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.