مدیر کل تأمین اجتماعی گیلان از پرداخت بیش از 8 هزار و400 میلیارد ریال تعهدات به بیمه شدگان

ومستمری بگیران از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه سالجاری خبر داد

 

جمیل حق پرست گفت: تامین اجتماعی گیلان تعهدات وخدمات بیمه ای به جامعه یک میلیون و100 هزارنفری بیمه شدگان ، مستمری بگیران وافراد تحت تکفل آنان را از طریق 25 شعبه اجرایی ، 9 شعبه اقماری و4 کارگزاری درسطح استان ارائه می کند.
وی افزود:  پرداخت 5 هزار و 354میلیارد و600میلیون ریال مستمری بازنشستگی ویک هزار و954 میلیارد ریال مستمری های ازکارافتادگی وبازماندگان، بزرگترین گروههای پرداختی تامین اجتماعی استان را شامل می شوند.
حق پرست اظهار داشت: همچنین طی این مدت بیش از 84میلیارد و800 میلیون ریال تعهدات کوتاه مدت که عمده ترین آنها شامل 48 میلیارد و800 میلیون ریال غرامت دستمزد ایام بیماری ، 23 میلیارد و700میلیون ریال کمک هزینه ایام بارداری و11 میلیارد و800 میلیون ریال کمک هزینه ازدواج بوده ، هزینه شده است .
وی گفت: اخذ مجوزدوشعبه جدید درشهرهای رستم آباد ورشت ، ارتقاء تیپ پنج شعبه استان ، راه اندازی شعبه اقماری خشکبیجار، کلنگ زنی ساختمان جدید شعبه بندرکیاشهر، اخذ مجوز ساخت ساختمانهای اداری شعب بندرانزلی ، آستانه اشرفیه ولاهیجان وحرکت درمسیرگسترش وتوسعه نهضت خدمات الکترونیک با ارائه 27 هزار و600 لیست حق بیمه ازسوی کارفرمایان و 8 هزار فیش حق بیمه اختیاری ومشاغل آزاد بصورت اینترنتی درراستای کاهش مراجعات (صرفاً در آذرماه) ازجمله اقدامات تأمین  اجتماعی گیلان درسالجاری بوده است .
حق پرست تصریح کرد: تامین اجتماعی گیلان درحال حاضر بیش از365 هزاربیمه شده اصلی وافزون بر94 هزار مستمری بگیر را تحت پوشش خود دارد .تاريخ : دوشنبه بیست و نهم دی 1393 | 1:4 | نویسنده : نیک روشن |

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همزمان با برگزاری اولین المپیاد ورزشی ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران

این سازمان، با صدور پیامی ضمن اعلام خرسندی از برگزاری این المپیاد بر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات

موجود برای گسترش فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.

 

متن پیام صادر شده از سوی دکتر سیدتقی نوربخش به این شرح است:

پیامبر اکرم(ص): پروردگار بر تو حقی دارد و بدنت بر تو حقی دارد و خانواده‌ات نیز بر تو حقی دارد.

توجه به تندرستی جسم و پالایش روح و سرشت از سستی و پژمردگی، تلاشی بسیار ارزشمند است که در آموزه‌های دینی و ملی ما نیز توصیه‌های فراوانی به آن شده است. فرمایشات گهربار پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم در خصوص ورزش و تندرستی به خوبی اهمیت آن را در رشد اندیشه، جسم و روح افراد جامعه نشان می‌دهد. در این میان ترویج فرهنگ ورزش در بین قشر معزز بازنشستگان و مستمری بگیران به لحاظ اثرات و دستاوردهای چشمگیری که در ارتقاء سطح سلامت جسمی و روحی، افزایش روحیه نشاط و شادابی و امید به زندگی این عزیزان دارد، از جایگاه مهمی برخوردار است. از این رو سازمان تأمین اجتماعی با نگاه ویژه به این مقوله و با بهره گیری از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود از طریق برگزاری رقابتها و رویدادهای ورزشی در سطح کشور درپی تحقق سیاستها و اهداف عالی دولت تدبیر و امید در این بخش خواهد بود.

اینجانب ضمن اعلام خرسندی از برگزاری اولین دوره المپیاد ورزشی ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، از تمامی دست‌اندرکاران و متولیان این رویداد مهم تشکر و قدردانی نموده و برای تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران شرکت کننده در این المپیاد بزرگ ورزشی، تندرستی و پیروزی روز افزون را از قادر متعال مسئلت می‌نمایم.

 تاريخ : جمعه بیست و ششم دی 1393 | 1:9 | نویسنده : نیک روشن |
با ارسال 740 لیست اینترنتی ازسوی کارفرمایان این منطقه ودریافت 1124 فیش حق بیمه توسط بیمه شدگان شهرستان درآذرماه سالجاری بیش از 2000 مراجعه غیرضروری به این شعبه کاهش یافته است.

 

تامین اجتماعی شعبه منجیل تعداد 11635 نفر بیمه شده اصلی و4284 مستمری بگیررا به همراه افراد تحت تکفلشان ارائه تعهدات مینماید .
1104 نفر بیمه شده مشاغل آزاد ، 576 نفر بیمه شده اختیاری ، 1020 نفر راننده ، 311 بافنده قالی ، 690 کارگر ساختمانی ، 147 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری ، 7767 بیمه شده اجباری درزمره خدمت گیرندگان ازاین شعبه میباشند .
همچنین تعداد 2722 نفربازنشسته ، 214 نفر ازکارافتاده و1348 نفربازمانده نیز درجرگه مستمری بگیران تحت پوشش این واحدتابعه استان قراردارند .
تامین اجتماعی شعبه منجیل لغایت آذرماه سالجاری بمنظور ارائه تعهدات بلندمدت وکوتاه مدت به جامعه هدف بیش از353 میلیارد ریال هزینه نموده است .
شایان ذکراست با ارسال 740 لیست اینترنتی ازسوی کارفرمایان این منطقه ودریافت 1124 فیش حق بیمه توسط بیمه شدگان شهرستان درآذرماه سالجاری بیش از 2000 مراجعه غیرضروری به این شعبه کاهش یافته است .
 تاريخ : شنبه بیستم دی 1393 | 21:24 | نویسنده : نیک روشن |
پرداخت بیش از840 میلیارد ریال تعهدات به بیمه شدگان ومستمری بگیران استان

اداره کل تامین اجتماعی گیلان بمنظورارائه تعهدات وخدمات بیمه ای به جامعه یک میلیون ویکصدهزارنفری بیمه شدگان ، مستمری بگیران وافراد تحت تکفل آنان توسط 25 شعبه اجرایی ، 9 شعبه اقماری و4 کارگزاری رسمی درسطح استان لغایت آذرماه سالجاری بیش از840 میلیارد ریال هزینه نموده است .

پرداخت 6/5354 میلیارد ریال مستمری بازنشستگی و1945 میلیارد ریال مستمریهای ازکارافتادگی وبازماندگان مشتمل براقلام مختلفی همچون عائله مندی ، حق اولاد ، حق مسکن ، کمک هزینه سبدخانوارو... بزرگترین گروههای پرداختی تامین اجتماعی استان رادربرمیگیرد .
همچنین طی این مدت بیش از8/84 میلیارد ریال تعهدات کوتاه مدت که عمده ترین آنها شامل 8/48 میلیارد ریال غرامت دستمزد ایام بیماری ، 7/23 میلیارد ریال کمک هزینه ایام بارداری و8/11 میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج بوده ، هزینه شده است .
پرداخت 453 میلیارد ریال همسان سازی ( موضوع ماده 39 ) درقالب کمک هزینه دولت و6/397 میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری و137 میلیارد ریال درمان وکمکها ازدیگرپرداختیهای انجام شده به مستمری بگیران وبیمه شدگان استان درسالجاری بوده است .
اخذ مجوزدوشعبه جدید درشهرهای رستم آباد ورشت ، ارتقاء تیپ پنج شعبه استان ، راه اندازی شعبه اقماری خشکبیجار، کلنگ زنی ساختمان جدید شعبه بندرکیاشهر، اخذ مجوز ساخت ساختمانهای اداری شعب بندرانزلی ، آستانه اشرفیه ولاهیجان وحرکت درمسیرگسترش وتوسعه نهضت خدمات الکترونیک با ارائه  27600 لیست حق بیمه ازسوی کارفرمایان و 8000 فیش حق بیمه اختیاری ومشاغل آزاد بصورت اینترنتی درراستای کاهش مراجعات (تنها درآذرماه )ازجمله اقدامات شایان ذکر تامین اجتماعی گیلان درسالجاری بوده است .
تامین اجتماعی گیلان درحال حاضر بیش از365 هزاربیمه شده اصلی وافزون بر94 هزار مستمری بگیر را تحت پوشش خود دارد .تاريخ : شنبه بیستم دی 1393 | 21:23 | نویسنده : نیک روشن |
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: به منظور حفظ سلامت کارگران وبیمه شدگان یکی از مهمترین موانع بازنشستگی کارگران و بیمه شدگان دارای مشاغل سخت وزیان آور بنا به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی وتصویب هیات محترم وزیران برطرف شد.

 

 

دکتر سید تقی نوربخش افزود: بر اساس آیین نامه قبلی چنانچه بیمه شده ای در هر سال بیش از 10 روز غیبت غیر موجه می کرد ویا در مشاغل عادی مشغول به کار می شد به جای 20 سال اشتغال می بایست 25 سال سابقه در مشاغل سخت وزیان آور احراز می کرد تا بازنشسته شود.
وی ادامه داد: اما بر اساس آیین نامه جدید 10 روز غیبت غیر موجه در سال، به 365 روز غیبت غیر موجه در طول 20 سال افزایش یافته و کارگران می توانند با 20 سال سابقه متوالی  وحداکثر 365 روز غیبت غیر موجه بازنشسته شوند.
دکتر نوربخش افزود: بر اساس مصوبه جدید اکثر بیمه شدگان شاغل در این نوع مشاغل با سهولت بیشتری بازنشسته خواهند شد و دراین مصوبه ماده 14آیین نامه قبلی نیز با مواد 4 و6 قانون دارای مغایرت بود که اصلاح شده است.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: با تسهیلات ایجاد شده  وبا توجه به این که بر اساس قانون کارگاههای دارای مشاغل سخت وزیان آور می بایست ظرف 2 سال نسبت به اصلاح وایمن سازی محیط اقدام کنند، انتظار می رود کارفرمایان نیز تمهیدات لازم را بر اساس قانون بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور و قانون کار حداقل در مشاغلی که امکان حذف صفت سخت وزیان آور آنها با رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی قابل رفع است اتخاذ کنند.
وی اظهار داشت: با این تمهیدات از سوی کارفرمایان، کارگران وبیمه شدگان کمتر در معرض فرسایش وبیماری قرارمی گیرند وهمچنین با ایمن سازی محیط ، کارفرمایان نیز از پرداخت حق بیمه اضافی ویا خسارتهای پیش بینی شده در قانون معاف می شوند.تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 10:48 | نویسنده : نیک روشن |
 

تأمین اجتماعی زیرساخت، ابزار و هدف توسعه استنایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بر نقش اساسی بیمه‌های اجتماعی در پیشرفت و توسعه جوامع تأکید کرد و گفت: تأمین اجتماعی زیرساخت، ابزار و هدف توسعه است.

 

 

علی حیدری در پنل بیمه‌های اجتماعی که در دومین روز از همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت صحیح و کارآمد تأمین‌اجتماعی زمینه ساز توسعه کشور است و با پیشرفت و توسعه کشور نیزهم انتظار و هم امکان ارتقاء خدمات تأمین اجتماعی فراهم می‌شود.
حیدری بر لزوم توجه بیشتر مبادی قانون گذاری به اهمیت و تأثیر بیمه‌های اجتماعی تأکید کرد و ادامه داد: فعالیت صحیح و ارائه خدمات مطلوب بیمه‌های اجتماعی نیازمند تصویب قوانین مناسب و کارآمد است.
وی افزود: تقدم دانش و اطلاعات به تصمیم گیری‌ها باعث رفع بسیاری از مشکلات و تصویب قوانین کارآمد و راهگشا برای ارتقاء خدمات بیمه‌های اجتماعی می‌شود و اگر بانک اطلاعات جامع و کامل در حوزه رفاه و تامین اجتماعی داشته باشیم می‌توانیم بر تصمیم گیریها تأثیر بگذاریم.
حیدری ادامه داد: بسیاری از مشکلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به مسائل کلان کشور باز می‌گردد و سازمان‌ها و صندوق های بیمه گر نقشی در ایجاد تمامی این مشکلات ندارند و متغیرهای کلان اقتصادی، جمعیتی، قوانین نامساعد و ... بیشترتاثیرگذار بوده اند. البته بخشی از مسائل نیز ناشی از مشکلات مدیریتی است.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای حرکت در مسیر توسعه باید کار و اشتغال در جامعه به ارزش تبدیل شود و دولت و کارفرمایان به تکالیف خود در قبال مردم، کارکنان و نیروی کار به خوبی عمل کنند.

 

 

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 10:34 | نویسنده : نیک روشن |
تمامی واحدهای تابعه تامین اجتماعی استان صاحب ساختمان ملکی می شوند .

بدنبال سفردکترنوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به اتفاق معاونین حوزه های تخصصی به استان گیلان وانجام بازدید ازواحدهای تابعه ، بمنظورافزایش رضایتمندی مخاطبان وایجاد بسترسازی مناسب درمسیرارائه مطلوبتر خدمات درفضایی درخورشأن وجایگاه مراجعین ورعایت کرامت وشخصیت آنان تمامی شعب تازه تاسیس استان ازجمله کوچصفهان ، سیاهکل ، کلاچای ، رستم آباد ، سه رشت وماسال موفق به دریافت اخذ مجوز بمنظورخرید ساختمان ملکی گردیدند .

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان ، درهمین راستا برای شعب لاهیجان ، آستانه اشرفیه وبندرانزلی نیز که ازقدمت بالا وشرایط غیراستاندارد بمنظوربهره برداری اداری رنج میبردند دستورساخت وساز درزمینهای ملکی صادر گردید .
تامین اجتماعی استان گیلان درحال حاضر دارای 25 شعبه فعال ودومجوزجدید درشهرهای رشت ورستم آباد ، 9 واحد اقماری و4 کارگزاری رسمی بمنظور ارائه خدمات وتعهدات به جامعه هدف میباشد .تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 10:44 | نویسنده : نیک روشن |
مهرتایید مراجعین به عملکرد اداره کل تامین اجتماعی وواحدهای تابعه

درراستای اجرای مصوبه هیات وزیران درراستای طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری ، ارزیابی طرح سنجش رضایتمندی مراجعان ازخدمات دستگاههای عمومی ودولتی درسال 92 درسطح 48 اداره بزرگ استان گیلان انجام ومجلد نتایج حاصله ازسوی مدیرکل دفترمنابع انسانی وتحول اداری استانداری گیلان ابلاغ گردید .

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان ، براین اساس اداره کل تامین اجتماعی گیلان با 320 پرسشنامه تکمیلی ( 2/3 درصد ازمجموع ) که مشتمل برشرکت 196 نفر مرد و124 زن دراین طرح بود ازحیث تعداد ونسبت مراجعین دررتبه ششم دستگاهها قرار گرفته وموفق به کسب نمره خوب ازمخاطبان خود گردید . دراین ارزیابی عدد متوسط رضایتمندی تامین اجتماعی استان 75/73 درصد بوده است .
دراین گزارش میزان رضایتمندی شهروندان لاهیجانی ازتامین اجتماعی این شهرستان 55/92 درصد ، لنگرود 34/84 درصد ، بندرانزلی 47/80 درصد ، آستارا 35/79 درصد ، رودبار28/78 درصد ، رودسر84/77 درصد ، فومن 19/72 درصد ، تالش 25/69 درصد ، رشت 19/57 درصد عنوان گردیده است .
دراین نظزسنجی عوامل موثری ازجمله سنجش آگاهی مراجعان ازخدمات ووظایف ، اعتماد مخاطبین به مجموعه ، نحوه رفتارکارکنان وشرایط وکیفیت امکانات وتجهیزات اداری مورد بررسی ومعیارعملکرد قرارگرفت .
دراین گزارش اداره کل تامین اجتماعی استان موفق به اخذ رضایتمندی 15/74 درصدی درحوزه اطلاع رسانی ، 32/73 درصدی درسنجش اعتماد ، 33/76 درصدی دربرخورد کارکنان و50/70 درصدی درفضا وتجهیزات گردیده وبا معدل 75/73 درصد نمره خوب ازمخاطبین خود دریافت نمود .
وجودتابلوهای راهنما با 86/27 درصد ومراکزمشاوره وباجه های اطلاعات با 69/54 درصد بیشترین میزان رضایتمندی دراطلاع رسانی راایجاد نموده و5/71 درصد پاسخ دهندگان اززمان رسیدگی به کارخود ابراز رضایت نمودندتاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 10:43 | نویسنده : نیک روشن |

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان سفر چهار روزه خود به استان های گیلان و مازندران دستاوردها ونتایج آن را تشریح کرد.

 

 

دکتر سید تقی نوربخش در جمع خبرنگاران گفت: در سفر به استان های گیلان ومازندران 9 پروژه درمانی وبیمه ای کلنگ زنی و یا راه اندازی شد.
وی با اشاره به بازدید از مراکز درمانی  و بیمه ای این استان ها گفت: در بازدید از این مراکز ضمن بررسی مسائل ومشکلات آنها، دستور پیگیری ورفع مشکلات نیز صادر شد.
دکتر نوربخش افزود: همچنین به منظور رفع مشکلات کارخانه چوکا کارگروهی برای ساماندهی وضعیت آن تشکیل می شود.
وی با اشاره به دیدار با خانواده های معظم شهدای همکار سازمان تأمین اجتماعی در سفر به استانها به عنوان یکی از برنامه های مهم گفت: در این دیدارها ارادت واحترام خود را به خانوده شهدا وایثارگران عرض می کنیم.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی دیدار با استانداران ونمایندگان مردم گیلان ومازندران در مجلس شورای اسلامی را از برنامه های دیگر سفر به این دو استان ذکر واشاره کرد: در این دیدارها نمایندگان و مسئولان دیدگاههای خود را برای ارتقا خدمات ارائه ودر مقابل نیز مدیران سازمان تأمین اجتماعی توضیحات لازم را بیان می کردند.
وی در خصوص بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: تا سال 84 بدهی دولت به تأمین اجتماعی 2700میلیارد تومان بود واین بدهی ها در سال های اخیر  به 70هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که  این رقم تا پایان سال 93 به 90 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی تصریح کرد: دولت علیرغم تحریم ظالمانه وکاهش قیمت نفت، همچنان درصدد پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی است .
دکتر نوربخش افزود:با تلاش همکاران توانستیم اجرای تعهدات را به موقع انجام دهیم و مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را نیز تا مهر ماه جاری پرداخت کنیم.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تسهیلات اعطایی به مستمری بگیران گفت: یکصد میلیارد تومان اعتبار میان استان ها توزیع وبه مستمری بگیران متقاضی بر اساس اولویت بیست وپنج میلیون ریال با کارمزد اندک اختصاص پیدا می کند.تاريخ : دوشنبه هفدهم آذر 1393 | 11:18 | نویسنده : نیک روشن |

سعید حسنی پور قهرمان طلائی کاراته کشور درمسابقات اینچئون کره جنوبی مدال طلای خود رابه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هدیه وایشان آنرا تقدیم به شهدای تامین اجتماعی نمود.

 

 

درحاشیه سفرمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وهیات همراه به استان گیلان وبا حضورمسئولان ومقامات شهرستان رشت در نشستی که درمحل بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) برگزار گردید ازسعید حسنی پور قهرمان طلائی تیم ملی کاراته درمسابقات اینچئون کره جنوبی وازهمکاران تامین اجتماعی شعبه کوچصفهان با اهداء لوح سپاس وپاداش نقدی ، تجلیل بعمل آمد .
دراین مراسم سعید حسنی پورمدال ارزشمند طلای بازیهای آسیایی را به دکترنوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اهداء وایشان نیزآنرا به 55 شهید خانواده بزرگ تامین اجتماعی کشورتقدیم نمود .تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 11:50 | نویسنده : نیک روشن |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.